Diari de Tarragona

Buscador de municipios

Illes Balears 55,00% de participación / 99,67% escrutado

2019

Mayoría
 • PSIB - PSOE - 207
 • PP - 263
 • MÉS-APIB - 86
 • Cs - 30
 • VOX ACTUA-BALEARES - 17
 • PODEMOS-EUIB - 22
 • EL PI - 79
 • RESTO - 37
 • MÉS-Esquerra-APIB - 6
 • PSM MxM - 7
 • aramaó - 5
 • PxE - 4
 • TOTS PER POLLENÇA - 6
 • JXL - 6
 • JUNS AVANÇAM PSIB-PSOE-MES-ESQUERRA REPUBLICANA - 5
 • ENTESA - 10
 • CONVERGENCIA - EL PI - 6
 • PSIB-PSOE, INDEPENDENTS SUMA - 5
 • AIPC / SYS - 2
 • UxB - 5
 • SUMA - 5
 • BLOCxF-APIB - 3
 • GxF - 6
 • SA UNIÓ - 6
 • MÉS-PODEMOS - 2
 • IxSP - 3
 • GISCa - 5
 • EOB - 5
 • ENDAVANT CAMPOS - 3
 • UIA-APIB - 3
 • CDM - 4
 • PxP - 6
 • ENDAVANT (PSIB-PSOE, MÉS, IND) - 5
 • ARA-apib - 5
 • GxS - 4
 • SOM ES CASTELL - 3
 • ON SS-EL PI - 3
 • IxSMB - 3
 • SOM avi - 3
 • VOLEM SANT LLUÍS - 3
 • ARRELAM-APIB - 3
 • G.I.V. - 5
 • E.L.L. - 6
 • IPG-APIB - 3
 • AxSJ-MÉS-APIB - 3
 • XM-APIB - 3
 • FSE - 3
 • DEIA - 5
 • IF - 3
 • BPC-APIB - 3

2015

Mayoría
 • PSIB - PSOE - 207
 • PP - 263
 • MÉS-APIB - 86
 • Cs - 30
 • VOX ACTUA-BALEARES - 17
 • PODEMOS-EUIB - 22
 • EL PI - 79
 • RESTO - 37
 • MÉS-Esquerra-APIB - 6
 • PSM MxM - 7
 • aramaó - 5
 • PxE - 4
 • TOTS PER POLLENÇA - 6
 • JXL - 6
 • JUNS AVANÇAM PSIB-PSOE-MES-ESQUERRA REPUBLICANA - 5
 • ENTESA - 10
 • CONVERGENCIA - EL PI - 6
 • PSIB-PSOE, INDEPENDENTS SUMA - 5
 • AIPC / SYS - 2
 • UxB - 5
 • SUMA - 5
 • BLOCxF-APIB - 3
 • GxF - 6
 • SA UNIÓ - 6
 • MÉS-PODEMOS - 2
 • IxSP - 3
 • GISCa - 5
 • EOB - 5
 • ENDAVANT CAMPOS - 3
 • UIA-APIB - 3
 • CDM - 4
 • PxP - 6
 • ENDAVANT (PSIB-PSOE, MÉS, IND) - 5
 • ARA-apib - 5
 • GxS - 4
 • SOM ES CASTELL - 3
 • ON SS-EL PI - 3
 • IxSMB - 3
 • SOM avi - 3
 • VOLEM SANT LLUÍS - 3
 • ARRELAM-APIB - 3
 • G.I.V. - 5
 • E.L.L. - 6
 • IPG-APIB - 3
 • AxSJ-MÉS-APIB - 3
 • XM-APIB - 3
 • FSE - 3
 • DEIA - 5
 • IF - 3
 • BPC-APIB - 3

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS. Escrutinio al 99,67%


2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PSIB - PSOE 207 103.970 22,38%
PP 263 102.177 28,43%
MÉS-APIB 86 36.212 9,30%
Cs 30 31.005 3,24%
VOX ACTUA-BALEARES 17 27.433 1,84%
PODEMOS-EUIB 22 25.814 2,38%
EL PI 79 17.355 8,54%
RESTO 37 13.343 4,00%
MÉS-Esquerra-APIB 6 3.899 0,65%
PSM MxM 7 3.391 0,76%
aramaó 5 2.962 0,54%
PxE 4 2.503 0,43%
TOTS PER POLLENÇA 6 2.070 0,65%
JXL 6 1.966 0,65%
JUNS AVANÇAM PSIB-PSOE-MES-ESQUERRA REPUBLICANA 5 1.913 0,54%
ENTESA 10 1.806 1,08%
CONVERGENCIA - EL PI 6 1.719 0,65%
PSIB-PSOE, INDEPENDENTS SUMA 5 1.668 0,54%
AIPC / SYS 2 1.609 0,22%
UxB 5 1.491 0,54%
SUMA 5 1.491 0,54%
BLOCxF-APIB 3 1.466 0,32%
GxF 6 1.398 0,65%
SA UNIÓ 6 1.330 0,65%
MÉS-PODEMOS 2 1.307 0,22%
IxSP 3 1.090 0,32%
GISCa 5 1.066 0,54%
EOB 5 1.045 0,54%
ENDAVANT CAMPOS 3 929 0,32%
UIA-APIB 3 923 0,32%
CDM 4 922 0,43%
PxP 6 919 0,65%
ENDAVANT (PSIB-PSOE, MÉS, IND) 5 837 0,54%
ARA-apib 5 817 0,54%
GxS 4 761 0,43%
SOM ES CASTELL 3 752 0,32%
ON SS-EL PI 3 598 0,32%
IxSMB 3 588 0,32%
SOM avi 3 576 0,32%
VOLEM SANT LLUÍS 3 573 0,32%
ARRELAM-APIB 3 546 0,32%
G.I.V. 5 514 0,54%
E.L.L. 6 432 0,65%
IPG-APIB 3 375 0,32%
AxSJ-MÉS-APIB 3 327 0,32%
XM-APIB 3 310 0,32%
FSE 3 301 0,32%
DEIA 5 260 0,54%
IF 3 177 0,32%
BPC-APIB 3 167 0,32%
2015
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PSIB - PSOE 207 103.970 22,38% 0,00%
PP 263 102.177 28,43% 0,00%
MÉS-APIB 86 36.212 9,30% 0,00%
Cs 30 31.005 3,24% 0,00%
VOX ACTUA-BALEARES 17 27.433 1,84% 0,00%
PODEMOS-EUIB 22 25.814 2,38% 0,00%
EL PI 79 17.355 8,54% 0,00%
RESTO 37 13.343 4,00% 0,00%
MÉS-Esquerra-APIB 6 3.899 0,65% 0,00%
PSM MxM 7 3.391 0,76% 0,00%
aramaó 5 2.962 0,54% 0,00%
PxE 4 2.503 0,43% 0,00%
TOTS PER POLLENÇA 6 2.070 0,65% 0,00%
JXL 6 1.966 0,65% 0,00%
JUNS AVANÇAM PSIB-PSOE-MES-ESQUERRA REPUBLICANA 5 1.913 0,54% 0,00%
ENTESA 10 1.806 1,08% 0,00%
CONVERGENCIA - EL PI 6 1.719 0,65% 0,00%
PSIB-PSOE, INDEPENDENTS SUMA 5 1.668 0,54% 0,00%
AIPC / SYS 2 1.609 0,22% 0,00% <