Diari de Tarragona

Buscador de municipios

Lugo 71,51% de participación / 100,00% escrutado

2019

Mayoría
 • PP - 329
 • PSdeG-PSOE - 272
 • B.N.G. - 74
 • Cs - 4
 • CAMIÑA SARRIA - 6
 • Ga.S - 9
 • Podemos-Son en Común - 3
 • xV - 2
 • IG-VIVO - 1
 • IxM - 4
 • F.P.F. - 1
 • CxG - 2
 • AGRUPACIÓN DE ELECTORES TODO POLO PÁRAMO - 4
 • IR - 4
 • VIA ALFOZ - 2
 • UDIVAL - 1
 • AVA - 1
 • NEGUEIRA VIVA - 2

2015

Mayoría
 • PP - 329
 • PSdeG-PSOE - 272
 • B.N.G. - 74
 • Cs - 4
 • CAMIÑA SARRIA - 6
 • Ga.S - 9
 • Podemos-Son en Común - 3
 • xV - 2
 • IG-VIVO - 1
 • IxM - 4
 • F.P.F. - 1
 • CxG - 2
 • AGRUPACIÓN DE ELECTORES TODO POLO PÁRAMO - 4
 • IR - 4
 • VIA ALFOZ - 2
 • UDIVAL - 1
 • AVA - 1
 • NEGUEIRA VIVA - 2

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS. Escrutinio al 100,00%


2019
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PP 329 76.762 45,25%
PSdeG-PSOE 272 63.975 37,41%
B.N.G. 74 24.226 10,18%
Cs 4 4.331 0,55%
CAMIÑA SARRIA 6 2.308 0,83%
Ga.S 9 1.824 1,24%
Podemos-Son en Común 3 1.433 0,41%
xV 2 1.178 0,28%
IG-VIVO 1 900 0,14%
IxM 4 798 0,55%
F.P.F. 1 547 0,14%
CxG 2 452 0,28%
AGRUPACIÓN DE ELECTORES TODO POLO PÁRAMO 4 432 0,55%
IR 4 366 0,55%
VIA ALFOZ 2 250 0,28%
UDIVAL 1 210 0,14%
AVA 1 187 0,14%
NEGUEIRA VIVA 2 73 0,28%
2015
PARTIDO CONCEJALES VOTOS %
PP 329 76.762 45,25% 0,00%
PSdeG-PSOE 272 63.975 37,41% 0,00%
B.N.G. 74 24.226 10,18% 0,00%
Cs 4 4.331 0,55% 0,00%
CAMIÑA SARRIA 6 2.308 0,83% 0,00%
Ga.S 9 1.824 1,24% 0,00%
Podemos-Son en Común 3 1.433 0,41% 0,00%
xV 2 1.178 0,28% 0,00%
IG-VIVO 1 900 0,14% 0,00%
IxM 4 798 0,55% 0,00%
F.P.F. 1 547 0,14% 0,00%
CxG 2 452 0,28% 0,00%
AGRUPACIÓN DE ELECTORES TODO POLO PÁRAMO 4 432 0,55% 0,00%
IR 4 366 0,55% 0,00%
VIA ALFOZ 2 250 0,28% 0,00%
UDIVAL 1 210 0,14% 0,00%
AVA 1 187 0,14% 0,00%
NEGUEIRA VIVA 2 73 0,28% 0,00%